Typ stavby: Bytový dom Barbora a Merťuky 

Činnosť: Generálny dodávateľ, investor 

Rok: 2019 - 2022